Tennisnet

Træningsnet fremstilles i 2 mm PE og påsys kantbånd i polyester. Nettet er monteret med stålwire i topkant og snore til opspænding.

Matchsnet fremstilles i 3 mm flettet PE og er forsynet med et 5 cm hvidt kantbånd og 6 mm stålvire. De fem øverste netrækker er dobbeltrækker, for at øge nettets slidstyrke. .