Personale-Arbejdsmiljø

Trafik & Fritid prioritere personale- og arbejdsmiljø højt, idet det er fundamentet for at skabe en sund arbejdsplads med gode arbejdsvilkår, bedre trivsel og minimal sygefravær.
Et sundt arbejdsmiljø blandt kolleger er med til at sikre, at vore kunder får den optimale kundeservice som de har krav på.

Ansatte hos Trafik & Fritid tilbydes relevante kurser som er anvendelige og brugbare i dagligdagen og som er med til at fremme udviklingen hos den enkelte ansatte.

Firmaet sørger tillige for, at ansatte gennemføre de lovpligtige uddannelser/kurser i forbindelse med udførelse af forskellige arbejdsfunktioner.

Ansatte informeres omkring relevante forhold på arbejdspladsen; APV, arbejdsmiljø, medarbejdersamtaler, personalegoder, sundhedsforsikring m.m.

Ligeledes stilles sikkerhedsudstyr og arbejdstøj til rådighed af firmaet og firmaet overholder gældende regler for lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler.

Samtlige ansatte er arbejdsskadeforsikret.