Baneskitse

 

Håndboldbane:

Længde (sidelinier):         40 meter

Bredde (baglinier):           20 meter

 

Håndboldmål:                   300 cm x 200 cm

 

 

Info omkring håndboldbanen:

 

Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 m langt og 20 m bredt.

 

Rektanglets lange sider kaldes for sidelinier og de korte udenfor målrammen for baglinier, indenfor målrammen for mållinier.

Banen bør være omgivet af en sikkerhedszone af en bredde på mindst 1 m langs sidelinierne og 2 m bag mål- og baglinierne.

 

En målramme er placeret på midten af hver baglinie.

Målstolperne er forbundet af en vandret overligger. Bagsiden af målstolperne skal være i niveau med bagliniens bagkant. Målstolper og overligger skal have et kvadratisk tværsnit med en sidekant på 8 cm. På de tre fra banen synlige sider skal målrammen forsynes med farvebånd i to kontrastfarver, som  samtidig skal være i tydelig kontrast med baggrunden.

 

Alle liniebredder på banen hører med til det felt, de afgrænser.

 

Foran hvert mål findes et målfelt. Målfeltet er afgrænset af en såkaldt målcirkel, der består af følgende elementer:

  • En 3 m lang linie midt for målet, parallel med mållinien i en afstand af 6 m, målt fra målliniens bagkant til målcirklens forkant og
  • To kvartcirkler, hver med en radius på 6 m med centrer i de bageste indre hjørner af målstolperne.
    Kvartcirklerne forbinder den 3 m lange linie med baglinien.

 

Frikastlinien er en stiplet linie 3 meter udenfor mål cirklen. Både dens synlige dele og mellemrummene mellem dem måler 15 cm.

 

Straffekastlinien er en 1 m lang linie, der afsættes midt for målet. Den er parallel med mållinien i en afstand af 7 meter, målt fra målliniens bagkant til straffekastliniens forkant.

 

Målvogterens begrænsningslinie (ved straffekast) er en 15 cm lang linie midt for målet. Den er parallel med mållinien i en afstand af 4 m, målt fra målliniens bagkant til den udvendige side af begrænsningslinien.

 

Midterlinien forbinder sideliniernes midtpunkter med hinanden.

 

Udskiftningslinien (en del af sidelinien) er for begge hold den del af sidelinien, som på egen banehalvdel strækker sig fra midterlinen til et punkt i en afstand af 4,5 m fra midterlinien. Afslutningen af udskiftningslinien er markeret af en linie, der er parallel med midterlinien og strækker sig 15 cm ind på banen (plus sideliniens markereingsbredde) og 15 cm ud af banen.